smart iso system ISO 140001 standard

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Organizacije koje se odluče za njegovu primenu moraju pre svega identifikovati aspekte životne sredine koje proističu iz prošlih, sadašnjih i planiranih aktivnosti i na osnovu njihovih ocena utvrditi prioritetne zadatke u minimalizaciji ili uklanjanju opasnosti po životnu sredinu.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, zatim da poboljša odnos prema životnoj sredini i implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Kao i kod velikog broja standarda obavezujuće je da se donese Politika zaštite životne sredine iz koje proističu opšti i posebni ciljevi organizacije. Ciljevi se realizuju uz odgovarajuće programe za njihovu realizaciju, a da li se ispunjavanju na efektivan način prati se preko definisanih pokazatelja.

Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema zaštite životne sredine ISO 14001 su:
• neprestano zagađivanje životne sredine,
• strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
• nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja,
• povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
• zakonska rešenja,
• posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

Prednosti implementacije ISO 14001 standarda:

• Smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu,
• Smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
• Povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
Poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice,
• Kompetitivna prednost,
• Pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
• Lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti,
• Poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vašeg klijenta,
Bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisanu reciklažu otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže vašu konkurentnost,
• Smanjuje se vaš finansijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona,
• Poboljšava se kvalitet radnih mesta i moral zaposlenih,
• Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja,
• Ekološki svesni klijenti poslovaće sa kompanijama poput vaše, jer ističe svoju obavezu prema očuvanju životne sredine.