smart iso system ISO/IEC 20000 IT

ISO/IEC 20000 je standard koji se odnosi na upravljanje IT uslugama. ISO 20000 omogućava IT organizacijama da osiguraju da njihovi procesi i usluge budu u skladu sa potrebama svih zainteresovanih strana, kao i u skladu sa najboljom praksom iz te oblasti. Standard ISO 20000, pre svega, pomaže organizacijama da steknu uvid u kvalitet usluga koje isporučuju, specificiraju sve procese kao i da stvore sliku o tome šta bi trebalo unaprediti radi povećanja kvaliteta usluga.

Standard ISO 20000 se može povezati i sa drugim standardima koje firma već poseduje, kao što su ISO 9001 kao i ISO 27001.

Standard ISO/IEC 20000 pruža pomoć organizaciji u vidu sagledavanja i poboljšanja nivoa IT usluga i demonstracije sposobnosti organizacije da ispuni sve neophodne zahteve korisnika.

Prednosti implementacije ISO/IEC 20000 standarda:

• Usaglašavanje IT usluga sa poslovnim ciljevima,
• Stvaranje okvira za poboljšanje kvaliteta usluga,
• Poređenje sa najboljima iz oblasti IT usluga,
• Smanjenje rizika i troškova IT usluga,
• Stvaranje neophodne hijerarhije i kulture u okviru same organizacije,
• Stvaranje konkurentske prednosti kroz promovisanje stabilnih i isplativih usluga,
• Keiranje stabilnog okvira koji podstiče automatizaciju u upravljanju uslugama.