smart iso system ISO 22000 standard

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane (Food safety management systems) i u mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije. ISO 22000 standard se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema upravljanja bezbednošću hrane. Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001 a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP-a u primeni u velikim preduzećima u prehrambenoj industriji došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. On u sebi integriše, ne samo HACCP i ISO 9001, već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

ISO 22000 obezbeđuje poverenje svih korisnika da su proizvodi usaglašeni sa međunarodnim standardima i u skladu sa svim zahtevima kvaliteta, bezbednosti i pouzdanosti krajnjih proizvoda. Pri tom, to poverenje podrazumeva i uverenje korisnika da ni jedan učesnik u lancu snabdevanja hranom nije slaba karika.

Prednosti implementacije ISO 22000 standarda:

• Poboljšanje bezbednosti hrane,
• Poboljšanje kvaliteta proizvoda,
• Jačanje zaštite i poverenja potrošača,
• Povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane,
• Interaktivna komunikacija,
• Sprovođenje takozvanih preduslovnih programa (prerequisite programs, PRP) kao osnove funkcionalnog HACCP-a.