SMART - ISO SYSTEM predstavlja organizaciju koja se bavi pružanjem usluga obuke, implementacije i sertifikacije ISO standarda.

Tokom predhodnih godina na polju standarda, naglasak je bio na ispunjavanju međunarodno usaglašenih zahteva standarda. Međutim, naredne godine stavljaju akcenat na projektovanje sistema u okviru međunarodno usaglašenih zahteva standarda koji obezbeđuju stvaranje tržišnog uspeha baziranog na sopstvenoj inicijativi.

.

iso

.
Direktor SMART - ISO SYSTEM-a Predrag Ranitović, nakon dugogodišnjeg bavljenja poslovima tutora, implementatora i ocenjivača u oblasti ISO standarda, te nakon uspešno odbranjene doktorske disertacije na Vojnoj akademiji - Univerziteta odbrane u Beogradu, pokreće organizaciju SMART - ISO SYSTEM.

Koncept i pristup po kome organizacija posluje, zasnovan je na dugogodišnjoj poslovno-teorijskoj praksi implementacije ISO standarda u realne sisteme različitih obima i delatnosti, kao i obuke i saradnje sa različitim konsultantskim i sertifikacionim kucama iz oblasti ISO standarda u državi i regionu.

HVALA NA POVERENJU!